Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Matsvinnet skulle minska om vårt arbete och rena råvaror skulle värderas mera!<br />
- Du menar att vi borde ta ett högre pris för maten?<br />
- Vi kunde ha en gemensam kampanj; du skulle representera den strävsamma producenten och vi skulle höja på marginalerna!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

22.12.2017, Landsbygdens Folk:

Vargjakten sker endast med dispens men
en stor del av kvoten är ännu obeviljad


Vargdiskussionen är ständigt aktuell och politikerna får ofta ta emot frågor gällande vargjakten och möjligheten att beviljas jaktlov. I fjol slog jord- och skogsbruksministeriet fast jaktkvoten för två år framåt och bestämde att i år får 53 vargar fällas utanför renskötselområdet. För närvarande finns 44 individer kvar i kvoten, men vargjakt sker inte längre i stamvårdande syfte utan enbart av säkerhets- eller socialt tvingande skäl eller på skadebasis.
Varg
Det upplevs att vargen på en del områden har blivit för tam och närgången och strukit omkring på gårdsplaner eller orsakat skador. Den här vargen filmade Hans Lindholm i Snappertuna i fjol somras då två vargar under ett flertal tillfällen rörde sig skogen och på åkrarna i närheten av hans hus.

- Jakt på varg sker endast genom dispensbeslut. Jakten riktas främst mot unga individer som konstateras göra skada, förorsakar sociala problem eller orsakar risk för farliga situationer, förklarar överinspektör Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet.
Dispenserna brukar dock oftast beviljas efter årsskiftet och jakten koncentreras till januari och februari.

Lättnader i beviljandet av licenser efterlyses
Trots att det tillsvidare inte lämnats in fler än sju dispensansökningar är det många som tycker att vargarna blivit för många och för närgångna.
- Vi har den unika situationen som vi inte haft på de senaste 150 åren att vi i dag har åtminstone fyra bofasta vargflockar i de finlandssvenska kusttrakterna, konstaterar Mats Nylund (SFP).
En vargflock huserar på gränsen mellan Nykarleby och Pedersöre, två bofasta flockar finns söder om Vasa och minst en bofast flock i Raseborg. Thomas Blomqvist (SFP) och Nylund lämnade i slutet av september in ett spörsmål gällande skador orsakade av varg.
- Vi sökte uttryckligen lättnader i beviljandet av licenser, säger Nylund och uppmanar jaktföreningarna till aktivitet: Förutsättningarna att få förändringar till stånd är små om behoven inte kommer fram i form av ett ökat antal licensansökningar.
Enligt Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet har man inte helt klara uppgifter på hur många vargar det finns i Finland för närvarande. Naturresursinstitutets senaste uppskattning av vargstammens storlek är gjord i mars, och då uppskattades den till mellan 150 och 180 individer i hela landet.
- Men vad läget är för närvarande vet vi inte eftersom vargarna förökar sig under sommarhalvåret, säger Laanikari.
Enligt uppskattningen handlar det om sammanlagt 14 vargflockar samt därtill sju flockar som rör sig på båda sidor om den ryska gränsen. Antalet tvåvargarsrevir, det vill säga vargpar, uppskattas till 18 stycken, av vilka tre finns på båda sidor om östgränsen.

Endast två dispensansökningar i Nyland
Av de dispensansökningar som lämnats under innevarande jaktår har endast två lämnats in i Nyland, den andra lämnades in i slutet av förra veckan.
- Den första gällde sammanlagt tre individer och beviljades så att det gavs möjlighet att skjuta en av dem. Vargen sköts i Karis den 27 oktober, berättar jaktchef Visa Eronen på Finlands Viltcentral.
Den ansökan som lämnades in förra veckan gäller också tre vargar.
Dispensansökningarna har gällt sammanlagt 19 individer och hittills har tre fall av sju beviljats. Alla dessa har gällt jaktlov för en individ. Två ansökningar har förkastats och en har inhiberats. En varg har fällts med beviljad dispens, och det var den som fälldes i Karis.
På frågan varför det är så svårt att bli beviljad dispens, förklarar Laanikari att frågan är komplicerad.
- Det är många kriterier som måste uppfyllas för att dispenser ska beviljas. Varje år finns det fall som går till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.
Under det innevarande jaktåret har trots detta sammanlagt 9 vargar fått sätta livet till.
- I den summan räknas alla döda vargar in. Fyra har dött i trafiken, en har skjutits med dispens och två vargar har skjutits med polisbeslut, en i samband med en älgjakt i Kuhmo då vargen angrep en jakthund, och en i Ilomants, berättar Jussi Laanikari.

"Loven beviljas nog om problemen är akuta"
Laanikari betonar att det allra första kriteriet som bör uppfyllas för att man ska kunna ansöka om dispens är att man har jaktlov på området.
- Man måste också kunna påvisa att det inte finns någon annan nöjaktig lösning på vargproblemet. Har det skett skador på djur, kan man eventuellt ta in dem till natten? Har man försökt skrämma bort vargen till exempel med luftskott?
Enligt Laanikari är det lättare att få jaktlov om det handlar om en individ som till exempel åsamkar skada på husdjur.
- Men det gäller att se efter hurdana individer man fäller. Ifall många alfadjur dödas skärps reglerna, eftersom återverkningarna för stammen då blir större än om man skjuter en enstaka ung individ.
Under jaktåret 2015-2016 då varg ännu jagades i stamvårdande syfte fälldes 78 vargar i Finland, vilket uppskattades vara en fjärdedel av Finlands vargstam.
- Problemet var att mellan 11 och 20 av de fällda vargarna var alfaindivider. Som en följd av det här minskade vargstammen mer än beräknat och det var orsaken till att den stamvårdande jakten avslutades, förklarar Laanikari.

Viktigt föra vargobservationer vidare
Visa Eronen på Viltcentralen bekräftar uppgifterna och förtydligar att vargstammen enligt den senaste stamuppskattningen i mars 2017 hade sjunkit med 25 procent. Men som tidigare konstaterats vet man inte hur situationen ser ut innan en ny uppskattning av stammens storlek görs i vår.
Eronen understryker ändå att det lönar sig att lämna in en dispensansökan om behovet känns akut.
- Vi kan inte lova att den beviljas, men lov beviljas ju garanterat inte om man inte ansöker. Är problemen rikliga och allvarliga och andra lösningar inte finns så kan dispensen nog bli beviljad.
Mats Nylund är på samma linje och vill för sin del uppmana jaktföreningarna att aktivt söka licenser även om de själva gör bedömningen att de kanske inte beviljas.
- Enda sättet att komma vidare är att det söks tillräckligt med dispenser. På basen av mängden människor som tar kontakt med oss politiker och är oroliga så borde viltcentralen stå inför en storm av ansökningar.
Nylund uppmanar också allmänheten att vara noggrann med att föra vidare alla observationer om varg, framför allt i närheten av gårdsplaner. Observationerna ska lämnas in till rovdjurskontaktpersonerna. Är situationen allvarlig och hotfull ska man kontakta polisen.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»