(Utskrivet den 20.9.2018 från www.slc.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

Tidningen Landsbygdens Folk, Ledaren 9.3.2018

9.3.2018;
Nordeuropas lantbrukshandel mullrar åter

Här om dagen bjöd ordföranden för den danska andelsjätten DLG in den likaså andelsbaserade ärkekonkurrenten Danish Agro (som står bakom DLA) till samarbete. Danish Agro tackade nej.

Vad som händer inom och mellan de danska jättarna har inflytande också på oss här i Finland. Dels äger Danish Agro Hankkija samt det tidigare Yrittäjien Maatalous (nu Y-agro) och har köpt in sig i Konekesko, som koncernen väntas ta över helt och hållet inom kort.
I Danmark är det DLG som också är en slags storebror, ett resultat av att små andelslag under ett drygt sekel har fusionerats och ingått samarbete. DLG:s omsättning var närmare 6,6 miljarder euro i fjol. Danish Agro har nästan lika gamla anor, men utvecklingen till koncern började betydligt senare än för DLG. Koncernens omsättning var i fjol 4,2 miljarder euro.
DLG har ett betydande samarbete med svenska Lantmännen som numera äger det tidigare K-lantbruk, nu Lantmännen Agro. DLG och Lantmännen har bland annat grundat det gemensamma bolaget Lantmännen DLG International. De två delar exempelvis jämnt på ägarskapet av ett företag som sysslar med spannmål och foder i Baltikum och Polen.
Det var i samband med offentliggörandet av DLG:s bokslut för 2017 som ordföranden Niels Dengsø Jensen ville ”bjuda in till dialog med den andelsägda delen av förnödenhetsbranschen så att vi kan etablera ett samarbete tvärs genom Europa” enligt de danska lantbruksproducenternas medlemsmagasin Landbrugsavisen.
Han motiverar bland annat initiativet med att de två inte längre skulle konkurrera om de samma kunderna.
Det visar sig också att ägarrepresentanter för DLG på det regionala planet har varit inne på samma tankar.
Niels Dengsø Jensen nämner inte Danish Agro, men det råder inget som helst tvivel om att det är just den konkurrenten han avser.
DLG-ordföranden hänvisar dessutom till att hans koncern samarbetar med andra inom branschen – ”så varför inte titta inåt också”? Danish Agro är i en motsvarande situation 
Vid ett samarbete skulle DLG och Danish Agro bli en av de största aktörerna i Tyskland på förnödenheter och den suveränt största i hela Europa på vitaminer och mineraler. DLG-ordföranden talar om samarbete av den anledning att en direkt fusion knappast skulle godkännas av konkurrensmyndigheterna, kanske inte ens på EU-nivå.
Fastän de två kämpar på liv och död med varandra om europeiska och i synnerhet nordeuropeiska kunder på en marknad som inte längre tycks växa så samarbetar de faktiskt redan. De äger således gemensamt företaget DanHatch, som kläcker kycklingar också i Finland inom DanHatch Finland och DanPiglet, som föder upp smågrisar samt DanGødning som marknadsför flytande gödselpreparat.
Men det behövs två viljor för att fördjupa samarbetet och gänget på Danish Agro ser inte just nu ut att vara på humör för att diskutera den saken, inte med DLG i alla fall.
Danish Agros styrelseordförande Jørgen Mikkelsen förklarar att ett djupare samarbete med DLG skulle drabba samarbetet med koncernens nuvarande kompanjoner både i Danmark och övriga Europa. Det ville inte vara korrekt mot dessa, eftersom det samarbetet enligt Mikkelsen fungerar. Han förklarar hur läget är genom att hänvisa till konkurrensmyndigheterna, som enligt honom skulle sätta stopp: Det skulle tydligen bli för dominant med Danish Agro tillsammans med både nuvarande samarbetsparter och DLG.
Jörgen Mikkelsen gillar inte heller att inviten kommit via medierna.
Därtill finns det olika åsikter om engagemanget i maskinbranschen: DLG har just gjort sig av med Kongskildes maskindel medan Danish Agro försöker expandera. Att Danish Agro ville in i maskinhandeln var ju också en av orsakerna till köpet först av Y-Agro och sedan Hankkija.
Mikkelsens förklaring övertygar dock inte helt. Det torde nog gå att förhandla sig fram till lösningar på de problem som han nämnt i debatten, också fastän konkurrensmyndigheterna skulle förhålla sig kritiskt. Visserligen kan man tolka DLG-utspelet som taktik: Att den större bjuder den mindre till samarbete kan få marknaden att tvivla på den mindres möjligheter att klara sig i längden.
Kanske Danish Agros avvisning ändå inte är slutgiltig: Enligt Mikkelsen är man inte främmande för åtgärder som kan leda till fördelar för ägarna. Det är bara det att Danish Agro inte ser de fördelarna, åtminstone inte nu.
DLG har hur som helst kommit med en öppning, och det betyder nog ganska säkert att parterna återkommer i något skede. Att stridande konkurrenter plötsligt kan komma överens, samarbeta och till slut slå ihop sig har vi sett tidigare, exempelvis inom den dansk-svenska mejeribranschen.
Hur månne det skulle beröra oss här i Finland där jordbrukarnas inflytande på den dominerande lantbrukshandeln via ägande upphört sedan många år tillbaka?
Ännu har vi åtminstone inte på ett tydligt sätt känt av de utlovade fördelarna med att danskar och svenskar har tagit över vår lantbrukshandel. Läget hade å andra sidan knappast varit bättre om andra eller ingen köpt in sig, snarare tvärtom.
Det skulle i alla fall inte vara illa om våra danska och svenska ägare skulle hjälpa till med att underlätta också de finländska böndernas konkurrenskraft eller åtminstone erbjuda ett medinflytande. Från Danish Agros håll har man inte uteslutit det senare men inte heller lovat något. Däremot sa Lantmännens representanter tydligt när köpet av K-lantbruk var klart att sådana planer inte finns för tillfället.
Å andra siden ser vi också exempel på mindre företag som dyker upp och tar eget helhetsansvar för marknaden här hos oss. Samtidigt växer gårdarna här som på andra håll och kan själv sköta en del av de uppgifter som tidigare varit en självklarhet för lantbrukshandeln.
 
Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi