Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Nu kan man printa ut specialdesignad mat enligt egna preferenser!<br />
- Det är väl inget nytt; jag har länge ”printat ut” specialdesignad mjölk, allt efter olika modenycker och börskurser!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

Ledaren 16.3.2018 
Miljösamarbetet med Ryssland bör återupptas

EU-kommissionen och de ministrar i Östersjöstaterna som ansvarar för skyddet av Östersjön beslutade förra veckan om en uppdatering av aktionsplanen för Östersjön 2021-2030.
Planen, som går under namnet Baltic Sea Action Plan (BSAP), är Helsingforskonventionens handlingsplan för Östersjön som godkändes redan 2007 av Östersjöländernas regeringar. Målet med handlingsplanen, att återställa ett gott ekologiskt tillstånd för Östersjön till 2021, kunde trots det långsiktiga arbete som gjorts inte uppnås inom den uppställda tidsramen.
Man har inte lyckats uppnå ett gott tillstånd i en enda del av Östersjön och huvudbassängen mår sämre än vad forskarna hoppats på trots alla de åtgärder som vidtagits.
Det allvarligaste problemet i Östersjön är för stor näringsbelastning och den övergödning detta leder till. Också halterna av vissa skadliga ämnen är höga. Östersjön hotas dessutom av den ständigt växande sjöfarten som både orsakar utsläpp och ökar risken för olje- och kemikalieskador. Därtill kommer ännu klimatförändringen och atomkraftens risker.
Bland annat det här framkommer i den vetenskapliga rapporten Finlands havsmiljö 2018 (Suomen meriympäristön tila 2018). Rapporten som granskar utvecklingen under 2011-2016 visar att övergödningen på ett väsentligt sätt försämrar tillståndet i Östersjön. Arbetet med rapporten har letts av miljöministeriet och koordinerats av Finlands miljöcentral i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland.
Förra veckan utkom också den av Nordiska Rådet publicerade rapporten Miljösamarbetet i Östersjöområdet. I rapporten belyser författaren och tidigare riksdagsledamoten Christina Gestrin (SFP) det miljösamarbete som pågått i Östersjöregionen i fyra decennier. Här nämns framgångshistorier som ombyggnaden av centrala S:t Petersburgs avloppsreningsverk, ett projekt som involverat både finländska experter och nordiska cleantechbolag och som resulterat i att 98 procent av S:t Petersburgs avloppsvatten idag renas.
Men rapporten tar också upp de många problem som kvarstår; bland annat soptippen för problemavfall i Krasnyj Bor, den exploderande jordbruksnäringen i regionen samt det faktum att till exempel Viborg fortfarande saknar en fungerande vattenrening.
Gestrin förklarar i sin rapport hur den politiska krisen som uppstod mellan Ryssland och EU efter Rysslands annektering av Krimhalvön våren 2014 satte stopp för den positiva utvecklingen av miljösamarbetet som pågått i årtionden. I praktiken ledde sanktionerna till att EU:s finansiering av nya miljöprojekt i Ryssland helt avbröts.
Den sommarvecka i juli då Europeiska rådet sammanträdde för att slå fast innehållet i ytterligare sanktioner mot Ryssland valde man nämligen på det nationella planet att inte sammankalla riksdagens stora utskott, vilket visade sig vara ett fatalt misstag. Trots att utskottsledamöterna ombads skicka skriftliga kommentarer till utskottets tjänstemän, lämnade regeringen delar av de här kommentarerna obeaktade.
Rapporten kommer med en tydlig uppmaning om att miljösamarbetet borde ställas utanför politiken. Det skulle alltså gälla för EU att med det snaraste föra en diskussion om att omtolka sanktionerna och se till att de europeiska och nordiska finansieringsinstituten igen kan delta i finansieringen av miljöprojekt i Ryssland.
Risken är annars överhängande att sanktionspolitiken går ut över vår egen närmiljö och i förlängningen utgör en miljörisk för hela EU. Eftersom ett miljösamarbete är långsiktigt och bygger på personliga relationer är det farligt om det trappas ner på grund av den politiska spänningen i Östersjöregionen, speciellt då flera långvariga experter är på väg att gå i pension.
Till saken hör också att ju mer Ryssland och övriga länder runt Östersjön släpar efter med nödvändiga åtgärder, desto strängare blir kraven på de medlemsländer som sköter sig.
Det riskerar också att drabba vårt inhemska jordbruk. Det här såg vi ett exempel på under Helsingforskommissionens ministermöte hösten 2013. Kraven skärptes för alla länder utom för Polen. Man ställde visserligen upp mål också för Polen, men utan att landet egentligen behövde binda sig. Däremot skärptes kraven på Finland betydligt med draghjälp av dåvarande miljöministern Ville Niinistö (Gröna).
Vissa små ljusglimtar finns dock, som att det samnordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO i fjol fick i uppdrag av HELCOM att utreda möjligheten att skapa ett gemensamt projekt för att åtgärda miljöriskerna i Krasnyj Bor utanför S:t Petersburg. Projektet går ut på att ge teknisk assistens för behandling av gifterna på soptippen samt för provtagning och analyser. Sverige, Finland och Tyskland har meddelat att de har beredskap att stöda projektet finansiellt.
De krav som EU i det här skedet ställer på projekt av den här typen är dock att de ska vara småskaliga, ha gränsöverskridande betydelse och betjäna det civila samhället.
Miljösamarbetet gäller naturligtvis inte bara Ryssland. Problemen är gränsöverskridande och det är bara genom samarbete och gemensamma satsningar man kan nå varaktiga resultat. Miljöfrågorna måste kontinuerligt hållas på den politiska agendan och ambitionsnivån får inte sänkas. Östersjön kunde i bästa fall bli ett pilotområde för kretsloppsekonomi och hållbara jordbruksmetoder runt hela havsområdet.
När Finland blir EU-ordförande 2019 finns det goda chanser att lyfta upp Östersjösamarbetet på agendan.
 
Nina Colliander-Nyman

Ledarsida | Utskriftsvänlig version »»

Peter Österman ny verkställande direktör för
den finlandssvenska landsbygdsrådgivningen

Utvecklingschefen Peter Österman har valts till ny verkställande direktör för Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). Det uppger SLF i ett pressmeddelande.

Peter Österman, som är agronomie- och forstmagister, har sedan 2002 varit utvecklingschef för företagsledning på SLF. Före det jobbade han några år som forskare vid MTT Ekonomisk forskning.
Peter fortsätter som vd för Bokföringssällskapet i Finland Ab. Han är också praktisk jordbrukare på hemgården i Ingå, Degerby.
I höstas valdes han till andra viceordförande för SLC Nyland.
Peter Österman efterträder nuvarande vd Kim Nordling som går pension i slutet av sommaren.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Finländskt smör håller världsklass

Valios osaltade smör tog VM-titeln i sin klass i årets världsmästerskap för mejeriprodukter i USA-delstaten Wisconsin.
Domarna uppskattade smörets utomordentliga smak och den goda och jämna kvaliteten.
Det tre dagar långa evenemanget The World Champion Cheese Contest arrangeras vartannat år ända sedan 1957 och är världens största tävling på området för ostar, smör och yoghurt. Domarteamet består av 56 internationellt erkända experter.
I klassen för osaltat smör tog Valio segern med hela 99,70 poäng av 100 möjliga, före nyazeeländska Fonterra och franska Isigny Sainte Mere.
Fjärdeplatsen gick till danska Arla Foods, knappt före California Dairies från USA.
Noteras kan att Valio därtill nådde en niondeplacering i klassen för saltat smör, medan förstaplatsen gick till Arla. Det nordiska inslaget var starkt, eftersom danska Bornholms Andelsmejeri nappade andraplaceringen.

God åtgång ute i världen

Hos Valio gläder man sig givetvis över framgångarna. Enligt kategorichef Annamari Lammi uppskattar kunderna den goda smaken, men också smörets ursprung är viktigt. Produkterna tillverkas av finländsk mjölk som håller en mycket hög kvalitet.
Valio grundades 1905 och smöret var den första produkten som började exporteras ut i världen. Numera exporteras Valios smör till ett trettiotal länder. En stor del av smöret går till industrikunder i Europa, Asien och USA. Det finländska smöret levereras till bagerier, tillverkare av färdigmat, glasstillverkare och mejerier. De franska bagerierna uppskattar smöret och betecknar det ofta som ”smörets Rolls Royce”, framhåller Lammi.
Det är en god komplimang, eftersom det franska smöret har ett mycket gott rykte i Europa. Valio fortsätter att söka nya internationella marknader för sitt smör. Ända borta i Kaukasus är Valios smör en efterfrågad produkt. Smör exporteras också till Sverige.
I fjol satsade Valio hårt på den polska marknaden. Valios smör är redan tillgängligt hos de flesta internationella handelskedjorna. I USA saluförs Valios smör av dotterbolaget Finlandia Cheese under varumärket Finlandia.
Annamari Lammi konstaterar att finländarna har vant sig vid att använda saltat smör medan det är omvänt på de internationella marknaderna. Nästan överallt i världen är osaltat smör den populäraste produkten, både i privata kök och inom industrin.

Fransk fårost toppade tävlingen

Bland ostarna utkorades den franska fårosten Esquirrou till utställningens bästa ost. Osten tillverkas i de franska Pyrenéerna av ysteriet Mauleon. Osten lagras under minst 90 dagar och har tidigare premierats med det franska jordbruksministeriets guldmedalj.
Andraplatsen gick till Österrike för hårdosten Arzberger Ursteirer, en ost som lagras i en silvergruva och framställs av ekologisk hömjölk. Bronset gick till Schweiz för osten Mont Vully Bio från ysteriet Ewald Schafer.
De många tävlingsklasserna för yoghurt behärskades praktiskt taget helt av USA-företag. Totalt deltog 26 länder i årets World Champion Cheese Contest. Tävlingen dominerades av USA, som tog hem guldmedaljer i 87 av sammanlagt 121 tävlingsklasser. På andra plats kom Schweiz med nio guldmedaljer medan Nederländerna vann sju guldmedaljer.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Sug efter bondbönor och
ärter inom foderindustrin

Produktionen av bondbönor och ärter kunde öka i Finland. Målet är att landet skulle kunna bli så pass självförsörjande i fråga om foderprotein så att sojaimporten rentav kunde slopas, säger Lasse Åberg från A-Foder. Ett större inflöde av inhemskt producerade bondbönor och ärter skulle gagna foderindustrin. Samtidigt skulle beroendet av importerad soja minska eller rentav försvinna i framtiden. Detta budskap framfördes i samband med några spannmålskvällar som A-Foder arrangerade i Närpes och Vasa i början av mars.
Baljväxter

- Efterfrågan på baljväxter är god för närvarande. Det handlar om 10 miljoner kilo ärter och 6 miljoner kilo bondbönor för vår del, säger Sören Stenroos från A-Foder/Österbottens Kött.
Baljväxterna i fråga är med proteinhalter på 20-30 procent klart mera proteinrika alternativ än de traditionella sädesslagen där siffran normalt sett ligger kring 12-13 procent.

Gris och broiler
- Bondbönor behövs främst till grisfoderproduktionen och ärter till broilerfodersidan. Det kunde gott och väl odlas mera baljväxter i det här landet med tanke på de stora odlingsytor som finns att tillgå. Prissättningen kunde vara relaterad till sojapriserna, säger Lasse Åberg, försäljningsdirektör på A-Foder.
- På sistone har proteinhalten i det foder som vi har köpt in minskat. Det beror främst på att producenterna i hög grad har satsat på senare spannmålssorter. Minskningen kompenseras med importerad soja från länder som Brasilien och Argentina, säger Åberg.
Fjolårets spannmålsresultat blev av vädermässiga skäl ingen höjdare. Produktionsminskningar noterades för alla sädesslag. Vad gäller bondbönor och ärter var nedgången 18 respektive 56 procent.
Några av bondbönans fördelar listades på spannmålsmötet: relativt små frön, hög proteinhalt, låg visin/konvisinhalt och låg halt av tanniner i de vitblommiga sorterna.
- På ärtsidan är det gula ärter som ger bättre skördar, säger Sören Stenroos.
Odling av baljväxter medför allmänt taget en rad olika positiva effekter så att förbättring av växtföljden, effektivare bindning av kväve till marken och så vidare.

Fortsatt god efterfrågan på havre
I fråga om efterfrågan på traditionella sädesslag har det skett stora svängningar under senare år. Det mest frapperande är havrens starka frammarsch och nisch som exportvara. Idag är havre mera efterfrågat på marknaden än vete, korn och råg.
- Efterfrågan på havre är god och åtgången stor på broilersidan, liksom även inom den inhemska livsmedelsindustrin där man har lanserat nya produkter för oss konsumenter. Havre klassas som hälsomat och antalet alternativ kommer förmodligen att öka framöver, säger Lasse Åberg.
Reino Aikasalo från Boreal växtförädling säger att värderingarna inom spannmåls- och foderindustrin har förändrats under de senaste 5-10 åren.
- Tidigare var avkastningen det viktigaste. Idag är det kvaliteten på spannmålet som väger tyngst. Det är fråga om positiva förändringar.
Aikasalo rekommenderar att producenterna tar hänsyn till faktorer som växttid, satsningar på tidigare eller senare sorter och den andel av produktionen som kan odlas på egna ägor.
- Samtidigt finns det också klara utmaningar att tampas med. Klimatförändringarna och extrema väderfenomen hör till den kategorin. Fuktiga regnperioder och liggsäd, sjukdomar och insekter är problem att brottas med, säger Aikasalo.
Tidiga spannmålssorter är i praktiken ett konkurrenskraftigt alternativ framför allt med tanke på att proteinhalten är något högre jämfört med senare sorter. Samtidigt är skillnaden i avkastning vanligen bara några hundra kilo, framhölls det under Närpes-mötet.
I kampen för att förebygga fusariumangrepp lönar det sig bland annat att utföra plöjningsarbeten och ha en god växtföljd med tanke på att smittan övervintrar i marken.
- Det finns inga resistenta spannmålssorter i Finland. Inte heller globalt sett finns det några fullständigt resistenta alternativ. I Nordamerika har man dock fått fram sorter som är mindre mottagliga för fusariumangrepp, säger Pärssinen.

Kontraktsodling och terminshandel
A-Foder har ett årligt behov av 800.000 ton foderspannmål. Härmed avses totalkonsumtionen av foderspannmål hos de besättningar som producerar kött till Atria. Här ingår även spannmålen som gårdarna producerar själva.
Förutom inköp enligt dagspriser är kontraktsodling och terminshandel också möjligheter i sammanhanget. Faktorer som beaktas är hektolitervikter, fukthalt och för kontraktsodlare även proteinhalter i spannmålet. Fuktgränsen är 14 procent.
- Vi förmedlar också högklassig spannmål mellan olika produktionsgårdar, säger Sören Stenroos.
Ett 10-tal producenter deltog i spannmålskvällen i Närpes den 7 mars. Tyvärr arrangerades några ÖSP-lokalavdelningsmöten i trakten samma kväll, framhölls det. Till spannmålskvällen på YA i Gamla Vasa följande kväll hade man fått in ett 30-tal anmälningar.

Joakim Snickars
joakim.snickars@gmail.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Mera spannmål än väntat blir
kvar i lagren till sommaren

Trots ett dåligt spannmålsår i fjol förväntas lagren stiga mera än man tidigare räknat med, visar den senaste spannmålsprognosen gjord av Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR. Resultaten presenterades förra veckans fredag under spannmålsarbetsgruppens möte.
Under hösten producerades totalt 3,4 miljarder kilo spannmål, och den inhemska konsumtionen uppskattas uppgå till 2,8 miljarder kilo. De prognoser som nu gjorts visar att lagren för de flesta spannmålssorter ökar mera än man räknade med när föregående prognos publicerades 27.11 2017.
Även gällande export blev det stora ändringar i prognoserna, speciellt för vete, korn och havre, konstaterar SLC:s spannmålsombudsman Rikard Korkman.
- Exporten drar dåligt, säger Korkman. Från ett balansunderskott i november senaste prognos har vi nu ett rejält överskott.
Vid den förra prognosen uppskattades att veteexporten skulle uppgå till 70.000 ton, medan prognosen nu är 62.000 ton. För kornets del var den förra prognosen 116.000 ton, medan den nu föll till 100.000 ton. Prognosen för havreexporten föll från 380.000 till 285.000 ton.
En av orsakerna är enligt Korkman den starka euron i förhållande till den amerikanska dollarn.
- Det gör vår exportkonkurrenskraft svag i handel med länder utanför EU, där handeln sker i amerikanska dollar, säger Korkman. Den rikliga tillgången av spannmål inom EU och globalt försvårar också situationen, speciellt för veteexportens del.
Enligt Korkman behövs nu därför ännu större satsningar på export för att läget ska vända.
De inhemska vetelagren förväntas enligt VYR:s prognos ligga på 286.000 ton i juli 2018, när de ännu i november uppskattades uppgå till 258.000 ton. Råglagren förväntas uppgå till 111.000 ton, vilket ligger nära prognosen som gjordes i november.
Kornlagret förväntas vara 634.000 ton jämfört med senaste uppskattningen om 560.000 ton. Havrelagren förväntas uppgå till 427.000 ton istället för den tidigare prognosen på 330.000 ton.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

SLC har nu anslutit sig till
Potatisbranschens samarbetsgrupp

SLC är från och med 1.3 medlem i Potatisbranschens samarbetsgrupp PAYR. SLC vill genom ett samarbete med PAYR främja bland annat export, marknadsföring och forskning gällande potatisnäringen i Finland. Beslutet om medlemskapet fattades av SLC:s styrelse förra veckan, berättar Kaj Hemberg, ordförande för SLC:s potatisutskott.
- Jag ser det som en fin sak att producentorganisationerna är med och stöder verksamheten, säger Hemberg. PAYR gör ett viktigt arbete för hela potatisnäringen, vilket kan jämföras med vad Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR gör för spannmål.
Också PAYRS:s ombudsman Jussi Tuomisto är nöjd över samarbetet med SLC.
- Jag deltog i SLC:s potatisutskotts möte för ett år sedan där frågan om medlemskapet diskuterades. Vi är förstås mycket glada över att samarbetet blev till och att vi nu har både SLC och MTK som medlemmar.
I och med att MTK:s potatisutskott i år är mindre än i fjol behövs PAYR:s insats för potatisbranschen ännu starkare, säger Tuomisto.
- Producentorganisationerna har bland annat gjort ett fint arbete bland konsumenterna, och det kommer vi att fortsätta satsa på. Bland annat har vi kampanjer som riktar sig till unga konsumenter.
En annan stor satsning är exportfrämjande åtgärder.
- PAYR sysslar inte i sig med försäljning eller export, men vi arbetar med att hitta försäljningskanaler som möjliggör export för potatisföretag och packerier. PAYR arbetar också aktivt med certifieringsfrågor för att potatisexporten ska vara möjligt till länder där certifiering krävs.
- För tillfället är ett stort projekt på gång med odlarna i Kristinestad, där man även söker namnskydd för den produkt som ska exporteras.
Också på den inhemska marknaden har PAYR många järn i elden.
- Bland annat är vi aktiva inom politiskt beslutsfattande, och vi har redan lämnat in initiativ angående växtskyddsmedel för potatisodling, säger Tuomisto. Det finns väldigt få tillgängliga medel i synnerhet för ogräsbekämpning, och där tar vi ställning till exempel ifall ett ämne förbjuds på omotiverade grunder.
PAYR inledde verksamheten i december 2015 som ett projekt finansierat av jord- och skogsbruksministeriet. Under åren har samarbetsgruppen främjat potatisnäringen bland annat genom deltagande i mässor, genom samarbete med föreningar som Marthorna och Maa- ja kotitalousnaiset, samt genom olika kampanjer för att främja åtgången av potatis.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Finland i huvudrollen på Grüne Woche nästa år

SLC:s medlemmar får möjlighet att visa upp sitt kunnande och sina produkter när Finland intar huvudrollen som partnerland på Grüne Woche-mässan i Berlin nästa år. MTK skrev förra veckan kontrakt med mässan som är den största i världen inom livsmedel och bioekonomi.
Julgubben
Julgubben får säkert jobba nästa januari igen när Finland tar över Grüne Woche i Berlin. Som partnerland får Finland en hel avdelning för att visa upp sitt kunnande inom livsmedel, skog och turism.
FOTO: Micke Godtfredsen


Varje år fungerar ett land som partner för mässan, och nästa år är det Finlands tur, berättar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback. Producentorganisationerna kommer att samarbeta med Grüne Woche för att presentera finsk mat för de 400.000 besökare och 4.000 journalister som förväntas komma till mässan.
- Det är ett ypperligt tillfälle att för en global publik visa upp ren finländsk mat, hållbart skogsbruk och grön ekonomi, säger Laxåback. Nu kommer vi att söka efter intresserade företagare att delta i mässan, främst sådana som har exportintresse.
Laxåback understryker att Finland har mycket som är unikt i världen.
- Vi har till exempel en låg användning av antibiotika och bekämpningsmedel i jordbruket. Största delen av husdjuren föds upp på hemmaproducerat foder, och vår skolmat är av världsklass.
Även finska bär är en resurs som ses som exotisk i många länder.
- Finland kan erbjuda många intressanta matupplevelser för turister. Därför vill vi också lyfta upp matturismen på mässan.
Ännu är finansieringen delvis öppen, men producentorganisationerna står för en del. Medel reserveras också från krisanslaget.
- En viss andel av krisstödet är öronmärkt för exportfrämjande, och Grüne Woche är ett sätt att öka takten för export, säger Laxåback. Mässan fungerar också som en inkörsport för Finlands uppgift som EU:s ordförandeland under senare delen av 2019.

Det bästa Finland har att erbjuda
Till Finlands kommande avdelning bjuder producentorganisationerna in företag inom livsmedels- och skogsbranschen samt inom turism. Henrik Creutz från Malmgård som deltagit två gånger som utställare under Grüne Woche ser mycket positivt på den chans partnerskapet erbjuder för finska företag.
- Den som erbjuds en möjlighet att delta tycker jag definitivt ska ta den, säger Creutz. De två gånger vi varit med på Grüne Woche har gett oss mycket, både gällande benchmarking och nya idéer. Dessutom är det alltid bra att träffa folk och tala med konsumenter.
Creutz ser det som en chans att tänka i nya banor.
- Ofta märker man senare vilka idéer eller produkter som fötts ur deltagandet i mässorna. Ett nytt perspektiv betyder också en helt ny möjlighet att utvecklas, vare sig det gäller företaget eller till exempel vidareförädling av produkter.
Publiken på Grüne Woche är mycket internationell.
- Det är inte bara tyskar man träffar, utan folk från hela världen. Som utställare är man mitt bland konsumenterna, och samtidigt märker man att man inte är ensam i det man sysslar med.
Att få representera Finland har också sin egen charm.
- I största allmänhet är vi väldigt stolta över våra råvaror här i Finland, vilket vi har all orsak att vara. Och som partnerland får Finland en otroligt stor synlighet vilket jag tycker är väldigt fint. Det är en upplevelse jag definitivt skulle rekommendera, och jag hoppas att så många som möjligt kommer med.
De största företagen och sponsorerna som deltar från Finland klargörs under de närmaste veckorna. SLC kommer också att förhandla med lokalavdelningarna för att en så stor del av landet som möjligt ska vara representerat i Berlin i januari 2019.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Fonterra tvärvänder om
framgångsrik "urmjölk"

Det nyazeeländska företaget A2 Milk Company (A2MC) går från framgång till framgång med sin nygamla "urmjölk" A2. Nu har mejerijätten Fonterra insett fördelarna med den lukrativa produkten och börjar samarbeta med A2MC.
Fonterra och A2MC har tidigare legat ordentligt i luven på varandra. A2MC bygger sin produktfilosofi på teorin att mjölk från konventionella mejerier, inte minst den stora konkurrenten Fonterra, innehåller kasein av en typ som kan vara skadlig.
A2MC-mjölken uppges sakna denna egenskap. Uppdelningen bygger på teorin att korna bär på två olika typer av betakasein. Mjölkkor som i dag dominerar produktionen i Europa, USA, Australien och Nya Zeeland klassificeras som A1-kor.
De gamla, ursprungliga raserna klassas som A2-kor. Skillnaden uppges ligga i kornas gener. I varje fall hävdar A2MC att deras mjölk är en naturprodukt som utan problem kan drickas av konsumenter som är överkänsliga mot mjölk.

Konsumentintresset övertygade Fonterra
Ännu för två år sedan avfärdade Fonterra-chefen Theo Spierings den alternativa A2-mjölken som ett billigt marknadstrick. Sedan dess har Fonterra fått ompröva sin strategi. A2MC-aktierna har lyft som en raket efter rapporter om rekordvinster.
Börsen förefaller att ha ett enormt förtroende för A2MC:s framtid och A2-mjölkens förmåga att revolutionera mjölkmarknaderna. Under det senaste året har företagets aktier stigit med mer än 400 procent.
Det unga uppstartföretaget har på en kort tid avancerat till Nyazeelands mest värdefulla börsbolag med ett börsvärde av 5,7 miljarder euro. Det är sjutton gånger mer än A2MC:s faktiska omsättning under fjolåret.
Den amerikanska affärstidningen Fast Company räknar in det framgångsrika mejeriet i sin förteckning över de tio mest innovativa företagen för 2018. A2-mjölken är en innovation som friskar upp konsumenternas intresse för mejeriprodukter, heter det i motiveringarna.
Till slut måste Fonterra krypa till korset. Koncernen informerade nyligen om planerna på ett omfattande strategiskt samarbete med A2MC. Företagen ska gemensamt bygga upp en plan för försäljning och marknadsorganisation för A2-mjölk.
A2MC får tillgång till Fonterras globala nätverk och leveranskedja, mejerikapacitet och distribution. I gengäld bidrar A2MC med sitt starka varumärke och den samlade kunskapen om produkt och framställning.
Fonterra får ett exklusivt licensavtal för produktion, distribution, försäljning och marknadsföring av A2-mjölk i Nya Zeeland. Koncernen ska grunda en mjölkpool för sina producenter i Nya Zeeland för att möta den växande efterfrågan.

Siktar på Kina
En liknande mjölkpool ska också grundas i Australien. Dessutom får Fonterra exklusiva rättigheter att sälja mjölkpulver på A2MC:s prioriterade marknader i Sydostasien jämte Kina och Mellanöstern. Den nyaste destinationen är Singapore.
Den sydostasiatiska marknaden anses vara mycket lovande för A2-mjölk. Konceptet intresserar regionens konsumenter, av vilka en stor del är överkänsliga för vanlig mjölk. Produkten ska marknadsföras som särskilt hälsosam "urmjölk".
Utanför Nya Zeeland och Australien finns A2-mjölk redan i handeln i Storbritannien och USA. Dessutom har enskilda mjölkproducenter i Nederländerna, Tyskland och Österrike börjat saluföra urmjölk i liten skala från sina gårdar.
Hittills har kunderna visat ett stort intresse för den lokala A2-mjölken. Någon större skillnad i smak eller konsistens har inte gått att fastställa. De medicinska argumenten från Nya Zeeland om A2-mjölkens extrema nytta för hälsan har inte heller kunnat påvisas.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Åtta EU-organisationer vill stoppa ojust handel

Åtta europeiska centralorganisationer inom bland annat jordbruk, livsmedelsindustrin och dryckesindustrin uppmanar EU-kommissionen att snabbt vidta åtgärder mot ojusta affärsmetoder inom livsmedelskedjan.
Bakom aktionen står Copa-Cogeca, CEJA (unga bönder), FoodDrinkEurope (dryckesindustrin), CLITRAVI (köttindustrin), FTAO (rättvis handel), EBA (varumärken), EFFAT (facket inom bland annat livsmedel) och biståndsorganisationen Oxfam.
I en gemensam skrivelse uppmanar de åtta organisationerna EU-kommissionen att skynda på planerna att skapa en rättvis, transparent och uthållig livsmedelskedja som alla aktörer kan dra nytta av.
Det är hög tid att kommissionen inför effektiva rättsmedel som tacklar problemet. Organisationerna hänvisar till att parlamentet, den specialtillsatta arbetsgruppen mot orättvis handel och rådet sedan länge efterlyser en lagstiftning på EU-planet.
Enligt skrivelsen har alla parter redan förlorat tillräckligt mycket tid och arbete på utredningar, dokument, konsultationer, rapporter och diskussioner kring temat. Nu är det på tiden att kommissionen axlar sitt ansvar genom att presentera ett lagförslag.
Organisationerna vädjar också till ministerrådet och EU-parlamentet att gemensamt se till att kommissionens lagförslag löper smidigt genom instanserna. En rättvis handelskedja bidrar till att förbättra Europas konkurrenskraft, heter det i skrivelsen.
I ett separat brev till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker formulerar FTAO, EFFAT och Oxfam sina förväntningar på innehållet i den kommande lagstiftningen. Det hotfulla klimatet mellan parterna måste bekämpas.
Den ansvariga institutionen borde ha rätt att agera på tjänstens vägnar. Anonyma förfaranden i förtroende ska vara möjliga. Verksamheten och lagstiftningen måste samordnas inom EU för att förhindra att inköp förläggs till länder där lagen kan kringgås.
Åtgärderna ska gälla längs hela leveranskedjan. Företag från länder utanför EU ska ha samma rättigheter som EU-leveratörer. Detta garanterar likvärdiga rättigheter i leveranskedjan både inom och utanför EU.
Slutligen efterlyser organisationerna ett system med avskräckande sanktioner, som är det bästa medlet för att förebygga orättvisa affärsmetoder.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Två månader tidigare än normalt:
Nästa vecka finns det inhemsk
paprika i – några – butiker

Normalt brukar inhemsk paprika komma till försäljning kring valborg. Men i år kan en del konsumenter köpa inhemsk paprika redan nästa vecka. Det är Närpes Grönsaker som gör ett försök med att odla paprika under belysning.
-Det ser riktigt bra ut. Paprikorna har vuxit bra och är stora. Jag är riktigt nöjd med den första sättningen och hoppas att det fortsätter lika bra, säger odlaren John Lindén.
Paprika
Nästa vecka kan en del konsumenter köpa inhemsk paprika. Närpes Grönsaker gör ett försök med paprika odlad under belysning. Odlaren John Lindén plockade första skörden i måndags.

Det har länge påståtts att det är för dyrt att odla paprika vintertid i Finland, att det inte är lönsamt. Men för att utreda huruvida det påståendet stämmer eller inte görs nu ett unikt försök i Närpes.
Bakom satsningen står odlaren John Lindén, den första odlaren i Finland som har odlat paprika vintertid under belysning i kommersiell skala på långa tider.
-Det är fortfarande för tidigt att säga hur det kommer att gå. Det går att odla men nu är det upp till konsumenterna att betala ett tillräckligt högt pris så att det blir lönsamt, säger Lindén.
Försöket görs på 1500 kvadratmeter och det är således ett försök i liten skala.
-Nu handlar det om en veckomängd på 600-700 kilo så det är en försiktig satsning, 5 procent av den mängd vi har sommartid. Men det är en viktig satsning för om det går bra kan vi mycket väl tänka oss att utöka produktionen av paprika odlad under belysning i framtiden, säger Jonas Lundström, marknadsförings- och försäljningsdirektör vid Närpes Grönsaker.

Två månader tidigare än normalt
Plantorna sattes in i början av januari och måndagen den 12 mars var den första sättningen klar.
-Det är cirka 8-9 veckor tidigare än normalt när säsongsodlingen av paprika kommer igång. Så vi skulle ljuga lite om vi pratade om vinterpaprika, men en aldrig tidigare skådad tjuvstart är det i alla fall. Vi har förlängt säsongen för normalt brukar de första paprikorna komma till försäljning kring valborg, säger Lundström.
Eftersom det handlar om veckovisa små partier av paprika har Närpes Grönsaker kommit överens med en stor handelsaktör som köper in hela mängden.
Eftersom det är fråga om veckovisa små partier av paprika har Närpes Grönsaker kommit överens med en stor handelsaktör som köper in hela mängden.
-Eftersom totalmängden är begränsad kunde vi inte bjuda ut det till hela marknaden. Vi bjöd ut produkten till centralaffärerna och hittade bland dem en intressent. Både mängden och priset är överenskommet fram tills den traditionella paprikasäsongen startar, säger Lundström.
Och fortsätter:
-Jag har förhoppningar på de finländska konsumenterna och det har handeln också, men konsumentens köpbeslut visar hur verkligheten ser ut. Går det här försöket bra kan vi mycket väl tänka oss att göra en ny satsning nästa år, säger han.
Var paprikorna kommer till försäljning är ett beslut som kunden fattar.
-Eftersom det är en relativt liten mängd så räcker det inte till hela landet och kunden tar beslutet hur paprikorna effektivast fördelas ut i butiksnätet.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Danska forskare omvandlar
överflödig vassle till alkohol

För många mindre mejerier är vassle en värdelös biprodukt inom osttillverkningen. Nu har danska forskare utvecklat en metod som gör det möjligt att omvandla mjölksockret i vassle till ren alkohol. Det öppnar nya perspektiv för mejerierna.
En metod som förändrar mjölk till alkohol låter nästan för bra för att vara verklighet. Forskare vid Danmarks Tekniske Universitet DTU hävdar att det är möjligt. De bedömer att metoden har goda chanser att marknadsföras globalt.
Alkoholen håller en utmärkt kvalitet, uppger professor Peter Ruhdal Jensen vid DTU:s institut för livsmedel. Tillsammans med en grupp andra forskare har Jensen redan grundat startup-företaget Alcowhey, som ska marknadsföra den patenterade tekniken.
Osttillverkningen genererar avsevärda mängder av restprodukten vassle. För att producera ett kilo ost används grovt räknat omkring tio kilo mjölk. Som biprodukt återstår nio kilo vassle som för det mesta är ett problem för mejerierna.
De stora mejerikoncernerna har utvecklat nya teknologier som bearbetar vassle till proteinprodukter. För mindre mejerier är vasslen däremot en förarglig massa som blir avfall eller i bästa fall djurfoder.

Konkurrerar inte med råvara för mat
Teknologin från DTU omvandlar mjölksocker till etanol med hjälp av mjölksyrabakterier. Slutprodukten uppges vara renare än konventionell alkohol som produceras med jäst. Bakterierna klarar den kompletta processen på 24 timmar. Fler detaljer avslöjar de danska forskarna inte i det här skedet. Men de försäkrar att metoden är lönsam och attraktiv, också för små mejerier. Den producerade alkoholen är högvärdig och lämpar sig utmärkt till sprit.
Den utrustning som behövs för produktionen är relativt billig. Därmed kan också små och medelstora mejerier producera alkohol i liten skala på ett lönsamt sätt. Till att börja med ska metod och utrustning testas i mindre mejerier i Danmark och Island.
Globalt förstörs årligen mer än 100 miljoner ton vassle. Med den nya teknologin kan olönsam vassle omvandlas till en produkt som det går att tjäna pengar med. Mejerierna kan sälja etanolen till destillerier för framställning av alkoholprodukter.
Tekniken kan dessutom bidra till en uthålligare produktion av alkohol, framhåller DTU-forskarna. I dag produceras alkohol mestadels av spannmål som hellre borde utnyttjas för produktion av livsmedel. Vasslen är ingen råvara för matproduktionen.

Mejeri på Fyn brygger öl på vassle
En pionjär inom samma område är också Gundestrup mejeri, som har börjat brygga öl av vassle på den danska ön Fyn. Ölen uppstår som biprodukt efter tillverkningen av rygeost, en rökt färskost, som är en äkta specialitet på Fyn.
Rygeost består av syrad mjölk som dräneras på vassle och röks med havrehalm och brännässlor. Den nuvarande ägaren Jørgen Hoff köpte mejeriet 2007 för att ägna sig åt ölbryggning som hobby.
Den tidigare ägaren Ullerslev Mejeri övertygade Hoff att fortsätta med produktionen av rygeost. Han lät sig övertalas och därmed gick startskottet för det nya bryggerikonceptet där både ost och öl kombineras i en process.
Ölet bryggs på vassle. Hoff konstaterar att vasslen har ett högt sockerinnehåll i form av laktos. Han har utvecklat en jäsningsprocess som bryter ned laktosen och förvandlar den i alkohol.
Numera heter företaget Gundestrup Mejeri- og Bryghus. Enligt Jørgen Hoff är hans mejeri veterligen världens enda i sitt slag som brygger öl med vassle. Hur processen fungerar i detalj vill den danska bryggmästaren inte avslöja.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Färsk rapport om Östersjöområdet:
Miljösamarbetet bör hållas utanför politiken

Christina Gestrin, tidigare riksdagsledamot för SFP, kom i tisdags ut med rapporten Miljösamarbetet i Östersjöområdet. Rapporten utges av Nordiska Rådet.
- Jag har arbetat med frågor som rör Östersjöns miljö och framtid under hela min tid i riksdagen. Jag kände att jag vill utnyttja den här kunskapen och göra ännu en insats för Östersjön, säger Gestrin, som oroas av att miljösamarbetet för närvarande är satt på sparlåga i och med Rysslandssanktionerna.
Rapporten har sin bakgrund i händelserna våren 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön.
- I och med annekteringen bröts den positiva utveckling av miljösamarbetet kring Östersjön som pågått i 40 år.
Den sommarvecka i juli 2014 då Europeiska rådet skulle sammanträda för att slå fast innehållet i sanktionerna valde man att inte sammankalla riksdagens stora utskott. - Det visade sig senare vara ett stort misstag, säger Gestrin som då var medlem i stora utskottet.
De kommentarer som medlemmarna istället skriftligen skickade till utskottets tjänstemän hade nämligen inte till alla delar beaktats av regeringen. - I mina kommentarer påpekade jag att det är viktigt att sanktionerna inte försvårar miljösamarbetet med Ryssland. Men i praktiken gick det så att sanktionerna avbröt EU:s finansiering av nya miljöprojekt i Ryssland. Detta trots att både dåvarande statsminister Alexander Stubb och utrikesminister Erkki Tuomioja upprepade gånger svarade mig att Östersjön inte ingår i sanktionerna, säger Gestrin.

Fyra decennier av
samarbete stannade upp

Våren 2016 vistades Gestrin i St Petersburg med hjälp av Svenska Kulturfondens vistelsestipendium. Under den här tiden intervjuade hon de ryska experter och tjänstemän som medverkar i rapporten. Gestrin konstaterar att de personliga kontakter som skapats inom det fyra decennier långa miljösamarbetet mellan Finland och Ryssland är helt avgörande.
–I Ryssland måste man bygga relationer och skapa förtroende också mellan mötena. Utan nordiska clean-tech bolag och finländska experter skulle man till exempel inte ha lyckats med att bygga reningsverket i St Petersburg.
Guldåldern i miljösamarbetet inföll på 2000-talet då utsläppen från St Petersburg minskade kraftigt.
- I dag renas 98 procent av St Petersburgs avloppsvatten. Investeringen har kostat en miljard euro, av vilket Rysslands andel är två tredjedelar. Den sista tredjedelen består av stöd samt lån.
Den positiva spiralen med utvecklandet av nya projekt som förbättrade vattenreningen i nordvästra Ryssland fortsatte ända fram till 2014, då allt stannade upp. –Miljöproblem är gränsöverskridande och det är väldigt riskfyllt att bryta det samarbete som byggts upp under en lång tid, säger Gestrin.
Bland de finländska experter som byggt upp samarbetet under många år finns bland annat Seppo Kiiskinen, teknisk direktör vid konsultbolaget Ekovod, som följer med vattenreningsprocesserna i Vodokanals vattenreningsverk. Kiiskinen har för flera år sedan uppnåt pensionsåldern men har trots det fortsatt att jobba för Ekovod. –Om miljösamarbetet trappas ned på grund av den politiska spänningen i Östersjöregionen samtidigt som långvariga Östersjöexperter är på väg att gå i pension, finns en risk att kontakterna och miljödialogen mellan personer, gräsrötter, administration och beslutsfattare bryts, säger Gestrin.

Nya orosmoln
på miljöhimlen

Till de största miljöproblem i Östersjön räknar Gestrin eutrofieringen av havet, avfall och skadliga ämnen, klimatförändringen och atomkraften. Därtill finns stora risker med de ökande oljetransporterna; cirka 300 miljoner ton olja transporteras årligen med tankfartyg över Östersjön.
Andra tickande miljöbomber är bland annat jordbruksnäringen som har exploderat i och med Rysslands mål att bli självförsörjande. I St Petersburgsregionen finns idag 30 miljoner hönor, 180.0000 nötdjur och 200.000 grisar vars gödsel dumpas. Därtill kommer soptippen för problemavfall i Krasnyj Bor samt atomkraftverken i Sosnovy Bor. I regionen finns också 180 bristfälligt fungerande vattenreningsverk; bland annat saknar Viborg en fungerande vattenrening.
–Det är ohållbart att EU ska utsättas för dessa miljörisker. EU borde med det snaraste omtolka Rysslandssanktionerna så att de europeiska och nordiska finansieringsinstituten kan delta i finansieringen av miljöprojekt i Ryssland, säger Gestrin.
Hon föreslår också en gemensam handlingsplan för att motverka klimatförändningen genom Östersjörådet CBSS och Östersjökommissionen HELCOM.
–Det står redan nu klart att HELCOMs mål att återställa Östersjöns ekologiska status fram till 2021 inte kommer att uppnås, men ambitionsnivån får inte sänkas. Vi har ett ansvar för kommande generationer och Östersjön borde vara ett pilotområde för kretsloppsekonomi och hållbar utveckling, så kallad blågrön tillväxt.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Producenterna satsar
på djurens välmående

Vi tar hand om våra djur och det är viktigt med lagstiftning om djurens välmående. Det gäller inte minste produktionsdjuren. Vi måste i alla fall klara oss i konkurrensen på en internationell marknad. Om det här var organisationer och deltagare överens på den diskussion som gick av stapeln på Lilla parlamentet i tisdags med anledning av den pågående förnyelsen av djurskyddslagstiftningen.
- Den kommande lagen är en viktig lag, sade ordföranden för riksdagens jord- och skogsbruksutskott Anne Kalmari (centern), som var den formella arrangören av diskussionen, i sitt välkomsttal. Vår djurhållning får inte bli en sänka för välmående utan ska vara en tillgång. Men det ska inte gå för oss så som det gick i grannlandet Sverige. Där finns troligtvis den strängaste djurlagstiftningen i världen, men landet fick betala med en starkt sjunkande självförsörjning.
I sin inledning redogjorde diskussionsledaren Pirjo Kortesniemi, verksamhetsledare för föreningen Djurens hälsa ETT, för utvecklingen av begreppet djurens välmående eller djurvälfärd under de senaste fem decennierna. Forskare, filosofer och författare har behandlat ämnet i flera sekler redan, men på sextiotalet började debatten om djurens välfärd väcka intresse i bredare kretsar, främst i Storbritannien.
Pirjo Kortesniemi hänvisade bland annat till den brittiska professorn i djurhållning John Webster som sammanställt djurens fem friheter, till exempel frihet från hunger och törst, frihet från skada och smärta och frihet att förvekliga sitt naturliga beteende.

Torrt utrymme och friluftsliv

Ordföranden för Pihvikarjaliitto Antti Veräväinen framhöll för sin del vad köttuppfödarna gör i dagens läge för att främja djurens välmående. Dikohållningen är till exempel baserad på lösdrift. Att det finns torrströ som bottenunderlag i djurhallarna är viktigt liksom djuren också ska få leva friluftsliv och vara på bete. Kalvarna ska få bli kvar hos kon i cirka 200 dagar.

Fothälsen mäts i index

Verksamhetsledare Hanna Hamina vid Finlands fjäderfäförbund påpekade att döda exemplar är en del av fjäderfäuppfödarnas vardag. Hamina påminde vidare om livsmedelssäkerhetsverket Eviras meddelande från samma dag om att halten antibiotikaresistenta ESBL-bakterier i finländska broilrar var lägst jämfört med andra EU-länder enligt läget 2016.
Hanna Hamina framhöll också att man utvecklat ett fotindex för kycklingar, bland annat på basen av material som föreningen Djurens hälsa ETT samlat in. - Vi försöker förbättra djurens fothälsa bland annat genom bra ströunderlag. I många andra länder kan man bara drömma om den djurvälfärd vi har för fjäderfä i Finland.
Men en viktig faktor är också skötarnas förmåga och vilja att ta hand om djuren, framhöll Hanna Hamina.

Päldsjursuppfödarna utför
mycket frivilligt arbete

Rådgivande veterinären vid Finlands Pälsdjursuppfödares förbund Johanna Korpela påpekade att pälsdjursuppfödarna i Finland går betydligt längre med åtgärder för djurens välmående än vad lagen föreskriver.
- Många uppköpare vill känna till pälsens ursprung och besöka farmerna vilket redan i sig innebär att farmerna måste satsa på djurvälfärd.

Svinkött är en global produkt

Martin Ylikännö, ordförande för Suomen Sikayrittäjät påminde om att redan den nuvarande djurskyddslagen går längre än vad EU-lagstiftningen förutsätter.
- Inom sektorn har vi ett index för välmående, där varje gård kontinuerligt jämför sin egen nivå på djurens välmående med landets medeltal. Det här är ett bra sätt att uppmuntra gårdarna att öka sin välfärd.
Vidare påminde Martin Ylikännö om att svinkött är en global produkt, vilket innebär att de finländska svinuppfödarna konkurrerar på en internationell marknad, där köttpriset för det mesta avgör vem som klarar sig. Det är också en orsak till att de finländska svinproducenterna önskar att den allmänna europeiska lagstiftningen kommer upp på samma nivå som den finländska. Han önskade vidare att systemet med ersättning för djurens välmående kan få fortsätta som ett system med frivilliga åtgärder som ger rätt till ersättning.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Brusaby blir modernare och
byter mjölk- mot köttboskap

Brusaby lägger om sin djurhushållning från mjölkkor till dikor. Det skulle bli alltför dyrt att modernisera mjölkdjursdriften. För de studerande skall det inte bli något problem, säger skolan.
- Man kan avlägga sin grundexamen i lantbruksbranschen oberoende av om man har jobbat med mjölkdjur eller köttdjur här, säger enhetschef Tomas Björkroth.
Det skulle enligt Brusabys beräkningar kosta omkring en miljon euro att bygga en modern ladugård för den nuvarande besättningen som är 45 mjölkande djur. Inte heller det skulle ge en ekonomisk drift – antalet djur borde vara dubbelt större, och då skulle också priset på ladugården krypa upp emot två miljoner.
- Det är en helt otänkbar summa att lägga ut på en ny mjölkladugård för Ab Axxell som har en årsomsättning på omkring 30 miljoner euro. Mjölkproduktion hör inte på något sätt till Axxells kärnverksamhet, påpekar Björkoth.
Det har dessutom just färdigställts en modern mjölkladugård för undervisning i Västankvarn.
- Det är inte ändamålsenligt att man bygger en ny så nära, säger Björkroth.
Men om man satsar på dikor istället kan själva anläggningen skaffas för betydligt mindre – kanske en tredjedel av priset, säger Björkroth. Ett stall för köttboskap behöver inte ha så dyrbar apparatur, framför allt inte en eller två mjölkningsrobotar.
Det är inte heller ändamålsenligt för undervisningen eller ekonomiskt för produktionen att ha en mjölkgård utan mjölkrobotar.

Praktik finns

De studerande blir inte utan praktik på mjölkboskap för det.
- Det kan bli veckor på Västankvarn, eller det kan bli praktik – utbildning under utbildningsavtal – på någon mjölkgård, säger Björkroth.
Övergången till köttboskap har redan börjat så smått och fortsätter under sommaren då det kommer mera köttkreatur. I slutet av året flyttar sedan de kvarvarande mjölkkorna bort till en annan gård, Björkroth avslöjar inte ännu vilken.
- Vi har ganska högt avelsvärde på dem så det är bra att vi har fått en lösning som gör det möjligt för dem att leva vidare, säger han. En missuppfattning vill han rätta till. Efter ett radioreportage nyligen blev han kontaktad av odlare som förundrade sig över att han verkade ha menat att man inte kan bedriva seriös växtproduktion om man har en mjölkgård.
- Det som menades var att om Brusaby skall ha en större mjölkbesättning så behövs det så mycket areal för vall att vi inte har kvar tillräckligt att odla spannmål på. Och vi skall ändå fortsättningsvis också lära ut spannmålsodling.
Köttboskap kan som känt söka sin föda lite friare då den inte behöver in för mjölkning. Brusaby har redan avtalat med Svenska Litteratursällskapet att köttboskapen i sommar börjar beta på sällskapets 17 hektar strandängar.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Finska ägg och äggprodukter
fick exporttillstånd till Japan

Finska ägg och äggprodukter kommer snart att säljas även på den japanska marknaden.
En överenskommelse om ett exporttillstånd nåddes vid jord- och skogsbruksministeriets och livsmedelssäkerhetsverket Eviras exportfrämjande besök i Tokyo denna vecka.
Förhandlingarna ägde rum i anslutning till årets viktigaste matmässa i Japan, FOODEX. I mässan deltar 12 representanter för den finländska livsmedels- och dryckesindustrin med en gemensam monter, Food from Finland.

Andra marknaden i Asien

Arbetet med att främja export av ägg och äggprodukter till Japan är en del av regeringens spetsprojekt som ska förbättra livsmedelsexporten. Till följd av spetsprojektet har livsmedelssäkerhetsverket fått mera personalresurser för att ta fram exportundersökningar.
- Spetsprojektet hjälper att utvidga exporten av finska livsmedel till marknadsområden utanför EU som kräver myndighetsförhandlingar för att kunna öppnas. De goda relationerna mellan Finland och Japan och de goda myndighetskontakterna har underlättat förhandlingarna, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio som ledde förhandlingarna i Tokyo.
Japan är den andra exportmarknaden för finska ägg och äggprodukter i Asien. Exporten av äggprodukter till Hongkong inleddes i maj 2017. Det nya exporttillståndet är en fortsättning på exporttillståndet för fjäderfä som förhandlades fram för exakt ett år sen.

Trygga produkter
av fjäderfä trumfkort

Finska produkter av fjäderfä är efterfrågade världen över på grund av vårt goda salmonella- och fågelinfluensaläge. Finska ägg är också annars ett undantag på världsmarknaden. Under närmare 10 år har man inte kunnat hitta några rester alls av antibiotika.
- Det är fint att det finns nya marknadsområden för våra högkvalitativa livsmedel. Regeringsprogrammets mål är att förbättra handelsbalansen för livsmedel med 500 miljoner euro före 2020. Att få ägg och äggprodukter ut på den japanska marknaden är ytterligare en stor framgång bland de goda exportnyheterna. Våra rena livsmedel håller nu faktiskt på att storma in på exportmarknader med högt mervärde, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
I Tokyo främjades också projektet för export av nötkött. Nästa steg i projektet är att de japanska myndigheterna besöker Finland. - Förutom livsmedel håller den japanska marknaden på att öppnas för avelsmaterial från djur med svinsperma i spetsen. Även bakom det här ligger vårt ovanligt goda hälsoläge, understryker Jaana Husu-Kallio.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Brasiliansk köttrazzia avslöjade nya brister

Den brasilianska polisen har häktat åtminstone elva misstänkta personer under en razzia i efterdyningarna av fjolårets brasilianska köttskandal. EU överväger att spärra flera brasilianska slakterier.
Under räden mot den stora köttkoncernen BRF häktades bland annat den förre verkställande direktören Pedro de Andrade Faria. Fem laboratorier och avdelningar för livsmedelsanalys hade förfalskat testresultat för att dölja salmonella i fågelkött.
Koncernen hade mutat både den egna personalen och statliga kontrollörer. I razzian som genomfördes i fem delstater deltog 270 poliser och 21 livsmedelskontrollörer. Sammanlagt elva personer häktades. Liknande räder genomfördes redan i fjol hos misstänkta företag.

Salmonella i kött till EU

BRF är en av Brasiliens största livsmedelskoncerner. Enligt det brasilianska jordbruksministeriet hade myndigheterna fått in 410 anmälningar om positiva salmonellaprover från tolv länder som importerar kött från Brasilien.
Enligt uppgift hade 80 procent av produkterna levererats till olika EU.länder. I samband med fjolårets köttskandal visade det sig att flera livsmedelskontrollörer hade tagit emot mutor för att skydda en fortsatt export av misstänkt kött.
EU stoppade därefter importen av kött från brasilianska företag som var inblandade i skandalen. Samtidigt skärptes importkontrollen. Kina och Hongkong införde likaså egna importförbud.
I februari medgav BRF att importbegränsningarna kännbart har inskränkt koncernens verksamhet på de internationella marknaderna. Situationen förvärrades av att de ryska myndigheterna påträffade tillväxthormonet raktopamin i brasilianskt kött.

Försäljningen ökade ändå

Trots allt kunde BRF öka sin försäljning av kött med 4,9 procent under 2017. Tillväxten beror främst på en större försäljning i Sydamerika. Exporten till Europa och Asien minskade under året med 8,4 respektive 5,1 procent.
Samtidigt överväger EU-kommissionen att spärra sju brasilianska slakterier i sin förteckning över auktoriserade leverantörer till EU. Anledning är misstänkta brister i livsmedelssäkerheten.
Enligt den irländska tidningen Agriland aktualiseras åtgärderna efter detaljerade granskningar inom det elektroniska veterinärdatasystemet Traces. Tre av de hotade anläggningarna ägs av den brasilianska köttjätten JBC.
På den preliminära spärrlistan står dessutom tre anläggningar som hör till Aurora Alimentos, som är Brasiliens tredje största slaktkoncern för gris- och fågelkött. Den tredje anläggningen uppges likaså tillhöra en stor köttkoncern.
Enligt Agriland har en talesman för EU-kommissionens avdelning för hälsa och matsäkerhet bekräftat uppgifterna. Förslaget uppges ha presenterats för medlemsländerna vid det senaste kommittémötet i slutet av februari.
Kommissionen pressas hårt av de pågående förhandlingarna om ett handelsavtal med sydamerikanska Mercosur, som kräver en högre kvot för sin export av nötkött till EU. De europeiska producentorganisationerna protesterar häftigt mot planerna.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Djurskyddslagen togs bort
från landskapsreformen

Förslaget om ändring av djurskyddslagen ingår inte längre i regeringens lagförslag om landskapsreformen och omorganiseringen av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.
Utkastet till lagstiftning om landskapsreformen var på remiss i våras. Utkastet innehöll bland annat ett förslag om ändring av djurskyddslagen.
Samtidigt har jord- och skogsbruksministeriet arbetat med djurskyddslagens totalreform. Beredningen av reformen har redan kommit långt. Ett förslag till lag om djurens välbefinnande har varit på remiss och avsikten är att en proposition överlämnas till riksdagen i augusti 2018.

Ändringarna tas in i reformen av djurskyddslagen
För att undvika överlappande arbete har man tagit bort förslaget till ändring av djurskyddslagen från lagstiftningsförslaget som gäller landskapsreformen. De tidigare yttrandena om förslaget beaktas dock till behövliga delar i beredningen.
De ändringar som landskapsreformen kräver kommer att tas in i lagen om djurens välbefinnande som är under beredning. Lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen. Lagen avses träda i kraft samtidigt med landskapsreformen vid ingången av år 2020.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Säkerhetslagret för utsäde
tas i bruk inför vårsådden

Regeringen beslutade den 1 mars 2018 att statens säkerhetslager för spannmålsutsäde tas i bruk temporärt. Avsikten är att trygga ett tillräckligt utbud av utsäde. Ur lagret tar man ut endast den nödvändiga mängden spannmålsutsäde, dock högst 20.000 ton.
Enligt försörjningsberedskapscentralens uppskattning kommer utbudet av utsäde inte att räcka, om inte säkerhetslagren tas i bruk. Det utsäde som tas ur lagret måste vara tillgängligt på lika villkor för olika kommersiella aktörer. Försörjningsberedskapscentralen bemyndigades att ta ut endast den mängd utsäde som under våren ser ut att behövas.
Väderförhållandena under växtperioden 2017 försämrade i avsevärd grad kvaliteten och kvantiteten på certifierat utsäde och även på gårdarnas eget utsäde. I finländska odlingsförhållanden förekommer motsvarande omständigheter med stor sannolikhet med 20–30 års mellanrum.
Utsäde är en nödvändig produktionsinsats för odlarna. Försörjningen av spannmålsutsäde baserar sig uteslutande på inhemsk produktion och inhemska lager, utsäde kan inte fås från utlandet. Påfyllningen av säkerhetslagren med de uttagna mängderna tar 1–3 år, beroende på marknaden och produktionsförhållandena.
Förra gången som statsrådet fattade beslut om ibruktagande av säkerhetslager för utsäde var år 2013.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Husdjursproducenters rättsskydd måste
tryggas i djurskyddslagen, säger SLC

- I den kommande lagen om djurens välbefinnande måste det finnas tydliga paragrafer som garanterar myndigheternas neutralitet och husdjursproducenternas rättsskydd. Det anser SLC i sitt utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets utkast till lagförslag om djurens välbefinnande. Avsikten är att lagen ska ersätta den nuvarande djurskyddslagen. SLC har i sitt utlåtande fäst särskilt uppmärksamhet vid övervakningsfrågorna.
SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin
I grunden motsvarar utkastet till lag om djurens välbefinnande SLC:s syn på djurvälfärd, men husdjursproducenternas rättskydd måste säkras, säger SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin.

- Det bör dock framhållas att utkastet i sitt grundläggande syfte motsvarar SLC:s syn på djurens välfärd, säger SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin som koordinerat beredningen av SLC:s utlåtande och redigerat det.
I utlåtandet har SLC av naturliga orsaker koncentrerat sig på de delar av utkastet som berör produktionsdjuren.
- Vi har satt fokus på övervakningen av den orsaken, att den helt enkelt inte har fungerat tillfredsställande. Variationerna är stora från region till region och det är för många beslut som fattas utan hållbar rättslig grund, säger Mikaela Strömberg-Schalin.
SLC efterlyser därför ytterligare en paragraf om samråd med rättsverkan i utkastet. Det ska vara en paragraf som omfattar krav på lika behandling, men också med fokus på frågor som gäller bemötande. Syftet är att trygga en dialog och att gemensamt utveckla en god praxis mellan granskaren och producenten.
- Det här ska naturligtvis också ses i ljuset av den kommande landskapsreformen, påminner Mikaela Strömberg-Schalin. I anslutning till den blir det särskilt viktigt att framhålla behovet av samverkan och att hitta fungerande modeller för övervakningen och hur den följs upp.
Därutöver bör alltså paragrafen framhålla att producenterna har krav på neutralitet samt garantera deras rättsskydd.

Samråd bör bildas
SLC understryker det här eftersom de aktuella kapitlen i utkastet som handlar om tillsyn och tvångsmedel saknar en paragraf som koncentrerar sig på djurhållarens rättskydd. Förbundet vill alltså ha med en sådan paragraf, som dessutom stadgar om ett samråd av sakkunniga från övervakningen och husdjursproducenterna.
- I nordisk rättstradition förekommer olika slag av samråd, ofta mellan myndigheter - så som i Finland inom planläggningen, men också i form av kvalitativa styrningsorgan med en bredare förankring, säger SLC i sitt utlåtande. I Finland finns det bland annat samrådsförfarande genom de så kallade odlarråden vad gäller granskningar av åker och areal.
SLC hänvisar vidare till grannlandet Sverige, där ett samråd fungerar mellan de svenska myndigheter som ansvarar för djurskyddskontroller, jordbruksverket och länsstyrelserna samt husdjursproducenterna.
- Denna samrådsgrupp startades på initiativ av Lantbrukarnas Riksförbund som följd av brist på dialog och dålig kvalitet på granskningarna. Under 2017 har regeringen gett jordbruksverket och länsstyrelserna i uppdrag att utvärdera hur samverkan har påverkat kvaliteten på granskningarna. Denna utvärdering anser vi att även den finska lagstiftaren bör ta del av, skriver SLC.
- Det är helt klart att det ska finnas regelverk och att regler också ska övervakas, säger Mikaela Strömberg-Schalin. Men vi måste kunna kräva att övervakningen ska utföras professionellt och att den ska tåla en granskning ur alla juridiska vinklar. Neutraliteten i övervakningen är till exempel mycket viktig. I det här sammanhanget innebär neutraliteten dessutom att det inte kan vara övervakningens syfte att hitta fel och bestraffa. Övervakningens centrala uppgift är att på ett sakligt och opartiskt sätt försäkra sig om att reglerna följs. Det här måste betonas såväl i den nationella lagstiftningen som i EU:s regelverk.

Också djurhållaren ska ha rätt till yttre expertis
I sitt utlåtande framhåller SLC vidare att möjligheten för husdjursproducenter att anlita utomstående expertis vid tillsyn och inspektion måste tryggas också i praktiken.
- Det är till exempel en viktig rättsskyddsfråga att producenten har möjlighet att anlita egen expertis vid ett granskningstillfälle, framhåller Mikaela Strömberg-Schalin.
Enligt ministeriets utkast ska tillsynsmyndigheten få anlita en person som inte är tjänsteinnehavare vid utförande av tillsyn och inspektion, det vill säga granskning.
Däremot nämns inte i utkastet att producenterna bör ha motsvarande rättighet att anlita utomstående.

Tydlighet krävs om myndigheternas beteende
I följande paragraf i utkastet hänvisar ministeriet till paragraf 39 i förvaltningslagen. Paragrafen handlar om hur myndigheterna bör gå tillväga inför och under en inspektion.
Enligt paragrafen ska inspektionen till exempel förrättas "utan att inspektionsobjektet eller dess innehavare orsakas oskälig olägenhet". I ministeriets aktuella utkast heter det emellertid kort att paragraf 39 i förvaltningslagen tillämpas vid inspektioner. Ifall förordningen om offentlig kontroll tillämpas på inspektionen är det dessutom i första hand den som iakttas.
Det tycker SLC är en bra utgångspunkt, men formuleringen är otillräcklig.
- Samma förfarande tillämpas redan nu, men trots det har brister och olika tolkningssätt framkommit i olika regioner, påpekar SLC-juristen Mikaela Strömberg-Schalin.
När det gäller eventuella avgifter för efterkontroller framhåller SLC att kostnaderna i samband med granskningar minskar ifall kvaliteten på granskningsförfarandet höjs. Då minskar också behovet av efterkontroller. SLC efterlyser vidare klarare regler än de nuvarande för situationer, där myndigheterna kan uppbära avgifter.

Frivillig styrning effektivast
SLC vill i alla fall framhålla att utkastet i sitt grundläggande syfte är i enlighet med förbundets synpunkter.
- Lagens syfte att främja djurs välbefinnande, att öka respekten för djur och förbättra djurskötseln är förenligt med den syn som våra husdjursproducenter har kring djurhållning, heter det i utlåtandet. De frivilliga styrningssystemen för djurhälsa och djurvälfärd som har en bred förankring hos våra husdjursproducenter har redan länge haft samma syfte. Erfarenheter från till exempel Holland visar att de frivilliga styrningssystemen har varit de mest effektiva för att förbättra djurvälfärden.
Ändå har SLC en del invändningar när det kommer till åtgärder som höjer kostnaderna för produktionen och som samtidigt slår ut delar av de frivilliga systemen för att främja djurs välbefinnande. Här påminner SLC om skrivningen i regeringsprogrammet om att inte genom lagstiftningsåtgärder öka kostnaderna för näringsidkare.
Vidare saknar SLC en bredare samhällelig analys av lagens konsekvenser. Enligt förbundet är strävan efter en god djuromsorg ett axiom, det vill säga en självklarhet.
- Däremot efterlyser vi en försörjningsmässig analys och ett aktivt ställningstagande om vår försörjningsförmåga i debatten om den nya lagen, säger Mikaela Strömberg-Schalin.
Som stöd för en sådan analys finns enligt SLC statsrådets matpolitiska redogörelse Ruoka2030.
- Redogörelsen är i sin helhet ett viktigt styrdokument vad gäller de krav som ställs på produktionen, men också vad beträffar försörjningssäkerheten, heter det i SLC:s utlåtande. I en enkät utförd av jord- och skogsbruksministeriet under 2017 framkommer att medborgarnas största oro kring framtidens matpolitik och försörjningssäkerhet gäller den svaga lönsamheten inom primärproduktionen. Vi anser att denna oro bör tas på allvar.
Ett arbete pågår för att få ut ett tilläggsvärde för de finländska produkterna, såsom bättre ursprungsmärkning och en rättvisare fördelning inom livsmedelskedjan.
- Detta är dock inte tillräckligt. SLC kan inte godkänna att konkurrensen snedvrids på grund av att producenterna måste konkurrera om priset på en gemensam marknad, men där reglerna är lindrigare på annat håll.

10 år och 10 dagar
När det gäller de enskilda paragraferna i utkastet föreslår SLC vidare att övergångsbestämmelserna för att förbjuda permanent uppbindning av andra nötdjur än mjölkkor förlängs till 10 år istället för 5 år efter lagens ikraftträdan så som det föreslås i ministeriets utkast.
Då det gäller tiden för hur länge det är tillåtet att hålla suggor och gyltor i insemineringshäckar konstaterar SLC att den föreslagna tiden på fyra dagar inte räcker.
- Den utredning från 2015 som används som grund för att föreslå de fyra dagarna talar om en tid på ca 10 dygn plus så kallade ineffektiva dagar, påpekar SLC. Vi anser att det i lagtexten istället för "högst fyra dagar ..." ska stå "högst tio dagar i samband med semineringen". Om man går in för högst fyra dygn så blir det ett produktionsmässigt bortfall, eftersom den tiden inte möter de behov på lugn och stabilitet som krävs för att semineringen skall lyckas. Oron bland hormonellt instabila suggor och gyltor som sätts i grupp för tidigt ökar också kastningsprocenten eftersom embryon inte har hunnit fästa sig.
Skrivningen i utkastet har ingen praktisk förankring och bör ändras. Som lagtexten nu är skriven är den i praktiken ett förbud mot insemineringshäckar. Enligt SLC leder den här skrivningen inte heller entydigt till bättre välbefinnande för djuret - ökad stress och aggressivitet är inte välbefinnande - men nog till ett ökat kostnadstryck.

TEXT & FOTO
Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

SLC vill att övervakningen
av djurskyddet ses över

SLC:s ordförande Mats Nylund, verksamhetsledare Jonas Laxåback och jurist Mikaela Strömberg-Schalin uppvaktade i onsdags överdirektör Matti Aho och enhetschef Jaana Mikkola på Evira i anledning av produktionsdjurens djurskyddsövervakningar.
- Både enskilda medlemmar och våra landskapsförbund har under de senaste åren kontaktat SLC och framfört missnöje med hur djurskyddsövervakningarna genomförs på gårdarna. Vi har vid flera tillfällen diskuterat övervakningarna med Evira, med varierande framgång. Under mötet i onsdags förde vi fram att vi nu förutsätter att kvalitetskontrollen och -uppföljningen av granskningarna skärps och att Evira ska ge tydliga anvisningar och rekommendationer gällande utförandet av övervakningarna. Förvaltningskulturen borde bättre beakta jordbrukarnas rättsskydd, säger Laxåback.
För närvarande förekommer det stora brister i granskningsveterinärernas kunnande om det som skall övervakas.
- För att trygga husdjursproducenternas rättsskydd måste övervakningen slutföras på gården och inte i efterhand som kansliarbete. Nu förekommer det fall där husdjursproducenten uppfattar att allt är sin ordning när granskningsveterinärerna lämnar gården, men när granskningsprotokollet senare anländer finns där anmärkningar om brister och hot om sanktion.
Laxåback förtydligar att granskningsveterinärerna mera borde fungera som handledare än som övervakare.
- Det här är också Eviras offentliga strategi, men den verkställs för närvarande inte på det regionala planet. Det vi bland annat efterlyser är bättre möjligheter för producenterna att ge feedback på granskningsveterinärernas agerande. Det handlar om att förbättra förvaltningsstrukturen.
SLC föreslår därför att ett samrådsorgan omedelbart bör tillsättas för att förbättra kvaliteten och dialogen mellan berörda parter. I samrådsorganen ska finnas representanter för både producentorganisationer, rådgivningen och NTM-centralen - alla som på sätt eller annat är involverade i djurskyddsövervakningen.
- Vi är från vår sida absolut medvetna om att en viss kontroll behövs, men den behöver utföras på ett hedervärdigt sätt, summerar Laxåback.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Efsa varnar för ökande resistens

Antibiotikaresistenta bakterier har blivit ett allvarligt hot mot hälsan. I Europa har bakterier med resistens mot antibiotikagruppen karbapenemer för första gången påträffats hos boskap och i livsmedel, uppger EU:s matmyndighet Efsa.
Den aktuella undersökningen har genomförts på uppdrag av Efsa och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Enligt forskarna är det oroande att ifrågavarande bakterier nu har isolerats från djur i några europeiska länder.
I rapporten framgår tydliga skillnader i motståndskraften hos bakterier i olika delar av EU. I EU:s södra och östra delar är bakteriernas resistens högre än i norra Europa. Detta anses bero på den ytterst sparsamma användningen av antibiotika hos djur i Norden.
Nu har forskare för första gången också påträffat motståndskraftiga bakterier som är resistenta mot antibiotikan karbapenem. Det visar resultaten från en undersökning av resistens som genomfördes i EU under 2016.

Farligt hot mot folkhälsan
Det är en ny typ av resistens som bekräftar antimikrobiellt motstånd som ett av de största hoten mot folkhälsan. Efsa har redan tidigare dokumenterat resistens mot antibiotikapreparatet kolistin hos nöt och grisar.
Kolistin används för behandling av sjukdomar som orsakas av bakterier hos bland annat grisar och fjäderfän. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vill därför drastiskt minska användningen av kolistin inom veterinärmedicinen.
Problemet är att kolistin används som reservantibiotika inom humanmedicinen. Kolistin ges till patienter som en sista utväg då ingen annan antibiotika hjälper. Upptäckten förebådar en situation där ingen som helst antibiotika biter på infektioner.
EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis betonar att nivån för antimikrobiell resistens varierar starkt från ett EU-land till ett annat. Andriukaitis efterlyser en strikt strategi för användningen av antibiotika inom nyckelområden som djurhållningen.
Ledande forskaren vid ECDC Mike Cathpole betonar betydelsen av återhållsamhet inom användningen av antibiotika hos människor och djur. Utvecklingen är mycket oroande då salmonella och campylobacter hos människor uppvisar höga nivåer av resistens.
Allvaret kan exemplifieras med ett fall i USA för ett år sedan, där en patient dog trots en intensiv behandling med antibiotika. Läkarna prövade allt som allt 26 olika antibiotikapreparat men inget av dem bet på den elaka infektionen.

Norden är föregångare
Inom EU används i medeltal 90 procent av all antibiotika för att behandla grupper av djur, medan bara 10 procent av antibiotikan används för individuell behandling. De antibiotikakritiska länderna betecknar gruppbehandlingen som slentrianmässig och onödig.
De nordiska länderna Island, Norge, Sverige och Finland är föregångare i Europa. Medicineringen av boskap med antibiotika är mycket återhållsam. I Danmark används något mer antibiotika men åtgången minskar klart varje år.
Värstingar är Spanien, Italien, Portugal och Tyskland. I Europa utfodras hela djurbesättningar med antibiotika i förebyggande syfte. I de nordiska länderna är medicineringen individuell. Antibiotika ges bara till sjuka djur.
Enligt den senaste antibiotikarapporten för 2015 från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, varierar insatsen av antibiotika i djurbesättningar enormt mellan medlemsländerna. Skillnaden är hundrafaldig.
Efsa-rapporten klassificerar antibiotikaresistensen som ett allvarligt hot mot människor och djur. I EU dör årligen uppskattningsvis 25.000 personer av infektioner som har utlösts av resistenta bakterier.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Långt till enighet om EU:s jordbruksbudget

Nedskärningar i EU:s jordbruksstöd blir sannolikt realitet efter 2020 som en följd av Brexit. Det framgick efter förra veckans informella toppmöte om EU-budgeten. En del av EU:s nettobetalande länder vägrar blankt att höja sina bidrag till EU.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådets ordförande Donald Tusk bekräftade efter mötet att länderna strävar till att modernisera budgeten. Nya politiska prioriteringar konkurrerar om anslagen medan resurserna blir knappare.
Sverige och Österrike sade på mötet klart ifrån att de inte tänker höja sina medlemsavgifter till EU. Tyskland och Frankrike får inte ensamma bestämma kursen, inskärpte Österrikes nybakade regeringschef Sebastian Kurz.

Fyra länder kör hård linje
Det är framför allt de fyra nettobetalande länder Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike som ställer sig på tvären. Finland tar inte lika kategorisk ställning. Statsminister Juha Sipilä har åtminstone ännu inte uteslutit en försiktig höjning av EU-avgiften.
Den linjen delas också av de baltiska länderna och den så kallade Visegrád-gruppen, som består av Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Regeringarna är beredda att betala något mer till EU för att slippa hotande nedskärningar i jordbruks- och strukturstöden.
Tyskland har sagt ifrån att landet är redo att bidra med ett större belopp till EU för att täppa till budgetgapet. Men åtminstone för tillfället verkar intresset för högre EU-bidrag inte att vara tillräckligt stort. Därmed kan också jordbruksstöden lida.
Nederländernas premiärminister Mark Rutte betonade att EU först och främst måste spara inom de tunga politikområdena som jordbruket och strukturfonderna. Han påminde om att jordbrukets andel av budgeten är 39 procent medan strukturfonderna står för 34 procent.
Enligt Rutte måste EU nu dra konsekvenserna av Brexit. EU krymper och då måste också budgeten krympa, argumenterade premiärministern. Han betonade att investeringarna i innovation och migration hädanefter måste prioriteras.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker manade länderna till enighet och påpekade att tiden går. Det brådskar med besluten. Men länderna måste leva med konsekvenserna av eventuella nedskärningar.

Spara eller slösa?
I så fall måste utgifterna för jordbruk och sammanhållning dras ned med 15 procent. Alternativt måste EU spara upp till 45 procent inom andra politikområden. Det ger något att tänka på, menade Juncker.
I dragkampen om långtidsbudgeten följer EU-parlamentet en helt egen linje. Parlamentets budgetutskott föreslog senaste vecka en 30-procentig höjning av långtidsbudgeten för nästa årtionde.
Detta skulle förutsätta en rejäl höjning av medlemsländerna avgifter till EU. Därmed ligger positionerna i budgetdebatten mycket långt från varandra. Det är ännu omöjligt att förutse hur den slutliga kompromissen kommer att se ut.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

WTO-chef varnar för nya handelskrig

USA-regeringen har utfärdat nya strafftullar mot Kina som hotar att svara med samma mynt. Risken för handelskrig har tilltagit, varnar världshandelsorganisationen WTO:s generaldirektör Roberto Azevédo. EU kan till exempel stoppa potatis från USA.
Vi måste ständigt vara på vakt mot nya åtgärder som försvårar den fria handeln. Det behövs bara att en WTO-medlem begränsar handeln på ett sätt som ett annat medlemsland finner oberättigat, säger Azevédo.
Så fort ifrågavarande land reagerar, eskalerar situationen. USA införde i januari höga importtullar på tvättmaskiner och solpaneler. Regeringen motiverar sina åtgärder som ett skydd av inhemska arbetsplatser.
Kina, Sydkorea, EU och flera andra aktörer har redan begärt konsultationer med USA via WTO. Länderna kräver kompensationer för förlorad handel. Om förhandlingarna misslyckas, ökar risken för motåtgärder.
De amerikanska sojaproducenterna är redan bekymrade över risken att förlora den kinesiska marknaden om Kina vidtar motåtgärder. Kina köper en tredjedel av USA:s årliga sojaproduktion till ett värde av 14 miljarder US-dollar.
Sojaodlarnas organisation ASA befarar att Argentina och Brasilien i så fall skulle ta över marknadsandelarna av USA. Detta skulle påtagligt försämra de amerikanska sojaproducenternas ekonomiska situation, som redan är miserabel.
ASA-presidenten John Heisdorffer uppmanar president Donald Trump att förändra sin strategi gentemot Kina för att förbättra USA-sojans konkurrenskraft. Branschens exportmöjligheter borde stärkas och inte försämras.

EU kan stoppa potatis från USA
EU-kommissionen har redan börjat göra upp listor på USA-produkter som vid behov kan beläggas med höga importtullar - såsom whiskey och motorcyklar. Om USA utestänger EU från sin stålmarknad kan tullarna införas på mycket kort varsel.
Kommissionen bekräftar existensen av en färdig lista över USA-produkter som vid behov kan påföras höga importtullar. Enligt kommissionen har den amerikanska regeringen redan varnats för att vidta åtgärder som kunde skada EU:s handel.
I Bryssel betonas att parterna inte befinner sig i något handelskrig. Men förberedelserna för ett eventuellt handelskrig är långt planerade. Avsikten är att använda produkter med följder som personligen träffar amerikanska politiker.
Enligt tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung skulle exempelvis en importtull på motorcyklar av märket Harley-Davidson påverka näringslivet i delstaten Wisconsin, där företaget har sitt huvudkontor.
Den republikanska talmannen för representanthuset, Paul Ryan, är hemma från Wisconsin. På motsvarande sätt skulle en strafftull på bourbonwhiskey drabba Tennessee och Kentucky - därifrån senatens majoritetsledare Mitch McConnell är hemma.
Förutom whiskey och motorcyklar kan potatis och tomater från USA komma ifråga som lämpliga produkter för EU:s handelshinder. Andra användbara produkter i förteckningen är rom och apelsinsaft.

Ännu finns hopp
Enligt Roberto Azevédo har risken för handelskrig ökat sedan den globala ekonomiska krisen 2007. Under vissa omständigheter ökar frestelsen att stänga gränserna. En sådan stämning kan fresta parterna att starta handelskrig.
Så spänt är läget ännu inte, men det gäller att vara vaksam, varnar WTO-chefen. De 164 WTO-länderna har undertecknat avtal om avveckling av höga tullar. Detta gäller också icke-tariffära handelshinder som licenser och tekniska bestämmelser.
Azevédo konstaterar att USA länge samarbetade konstruktivt med världshandelsorganisationen och dess övriga medlemmar. I dag söker man inga nya lösningar.
Än så länge syns inga tecken på att USA skulle vara på väg att lämna WTO. USA är fullvärdig medlem och deltar fortfarande i organisationens diskussioner, noterar WTO-chefen.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Neonikotinoider är en risk för bin

EU-myndigheten Efsa bekräftar att neonikotinoider är en risk för vild- och honungsbin vid användning i fält. Det framgår av en aktualiserad rapport som publicerades på onsdagen. De nya slutsatserna kan påskynda ett definitivt EU-förbud.
Studien klassar neonikotinoiderna som en risk för vilda bin och honungsbin på de flesta områden där de används. Efsa har därmed skärpt sin tidigare riskbedömning av klotianidin, imidakloprid och tiametoxam från 2013.
Bedömningen bygger på nya studier av neonikotidernas effekter på vildbin, humlor och solitärbin samt honungsbin. Exponeringen granskades med avseende på rester i pollen och nektar, dammspridning under sådden samt vattenförorening.
Tillgången till stora datamängder och klara riktlinjer gjorde det möjligt att dra mycket detaljerade slutsatser, uppger chefen för Efsas pesticidenhet José Tarazona i ett pressmeddelande.
Slutsatserna varierar i viss mån beroende på arten av bin, användningen av preparaten och exponeringsvägen. Några områden med lägre risker har identifierats, men som helhet verifierar rapporten en konkret risk för alla undersökta biarter, tillägger Tarazona.
Efsa sammanfattade sina slutsatser efter två separata konsultationer med experter från varje medlemsland. Rapporten har nu sänts till EU-kommissionen och medlemsländernas ansvariga myndigheter. Efsa tar inte ställning till eventuella begränsningar för användningen.
Det slutliga ansvaret ligger hos EU-kommissionen och medlemsländernas experter. Frågan väntas komma upp på expertkommitténs möte i mars eller senast i april. De flesta medlemsländer uppges vara beredda att orientera sig efter Efsas utlåtande.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Reklam-reklam

Förkalkyler på nätet